phương tiện giao thông, xe cộ, máy bay…

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Máy Bay Cổ Điển – The Vintage Airplane

832.000 VND

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Máy Cày – The Agrimotor

683.000 VND

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Siêu Xe Mui Trần – The TNTCV Cabriolet

1.711.000 VND

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Tàu Hỏa – The Orient Express

1.300.000 VND

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Xe Đua F1 Cổ – The Old Racing Car

1.579.000 VND

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Xe PKL – The V-Twin Cruiser

749.000 VND

BỘ SƯU TẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Mô Hình Xe Tải – The New Truck

1.551.000 VND