Mô Hình Két Gỗ – The New Safe

1.549.000 VND

Xuất xứ: Việt Nam

Nguyên liệu: Gỗ

Mã sản phẩm: TNS

Kích thước hộp: 429 x 206 x 54 (mm)

Kích thước mô hình: 220 x 220 x 220 (mm)

Thể tích chứa đồ: 180 x 180 x 140 (mm)

Số lượng tấm gỗ: 8 (tấm)

Số mảnh ghép: 179 (mảnh ghép)

Thời gian lắp: 7 tiếng